За нас

Лекота и Растеж

Консендо България предоставя консултантски бизнес услуги и оказва съдействие на публични и частни предприятия и физически лица. Експертите ни имат широки познания и практически опит в бизнеса, така че клиентите могат по всяко време да се докоснат до този огромен басейн от информация и да извлекат най-доброто за своята организация. Екипът на Консендо вярва, че всеки човек и бизнес се стремят към развитие. С този стремеж неминуемо възникват много ситуации, за които не сме подготвени, и често това създава допълнителни трудности. Ние сме посветени на идеята, че развитието и растежът, трябва да се случват с лекота, затова се стараем, чрез нашата идеология, да подкрепяме клиентите си до постигате на техните цели.


Екипът ни споделят своите идеи и експертиза, за разработване на нови решения и  предоставя практически консултации на своите клиенти. В екипа ни има бизнес консултанти, счетоводители, данъчни и юридически експерти, специалисти по човешки ресурси и информационни технологии, както и финансови и застрахователни консултанти. Всички ние сме ангажирани да изградим трайни взаимоотношения с клиентите ни и да придадем стойност на всичко, което правим.

Клиентите на Консендо България са многонационални компании, организации от публичния сектор, частни компании, предприемачи, семейни бизнеси и физически лица.

Ние помагаме на клиентите ни да намерят ефективни решения, като използваме професионалната си и техническа експертиза.