Програма

В шест основни панела ще бъдат дискутирани ключови теми, които са важна част за стартирането и ефективното управление на малкия и стартиращ бизнес:

Защо да започнем да правим бизнес

Нагласата да работиш за себе си – как да намерим мотивацията да станем предприемачи и какви цели преследваме с това решение.

Мисия и Визия на бизнеса

Преди да основем фирмата да определим мисията и визията. Модел на създаване на основен мотор на нашия бизнес за бъдеще.

Личните финанси и фирмените нужди

Приоритизиране на личните финанси. Слагането им в ред и управлението им като първа стъпка към управлението на фирмата и нейните финанси.

Създаване на фирмата и процесите

Основаване и технически бюрократични но важни задължителни параметри, на които трябва да обърнем внимание. За какво да се подговтим практически днес за неизбежното ни утре.

Партньорите до вас и бизнеса ви

Счетоводството, както и разликите в услугата. Нуждата от коректен партньор, който да ни помага в развитието и управлението на хората, финансите и процесите.

Карта на успеха на предприемача

Кои са основните изненади, които ни очакват по пътя за успеха. Извеждане на ключовете за успех и следващите стъпки по пътя на предприемача, които ще го направят успешен.

Участниците в събитието ще могат да присъстват на 6 основни лекции свързани с процеса на изграждане на бизнес върху стабилни основи. Ще бъдат проведени допълнителни тематични нетуркинг събития през почивките. През периода на регистрация до началото на събитието, екипа ще събира въпроси и казуси, като ще бъдат разисквани 5 от най-популярните или интересни казуси от специалисти сблъсквали се такива ситуации. Накрая на събитието, няколкото щастливци от участниците ще спечелят много сериозен начален  инструментариум за техния бизнес.